Bedre netkvalitet med aktiv filter

Vi er eksperter i aktiv filter til forbedring af netkvaliteten

 

Gennem de senere år er der opstået et stigende behov hos virksomheder for at få forbedret forsyningskvaliteten gennem det elektriske net. Det skyldes, at mange virksomheder oplever, at der på nogle af komponenterne i installationerne genereres elektrisk støj, som skaber forstyrrelser på installationerne. Dette kan medføre driftsproblemer og i værste fald driftsstop.

Ved at sætte et aktiv filter op, kan vi hjælpe din virksomhed med at få reduceret eller fjernet den elektriske støj på installationerne og dermed forbedre netkvaliteten. På den måde undgår du forstyrrelser på netværket, og reducerer samtidig risikoen for produktionsstop.

Hos Dansk Industri Kompensering er vi leveringsdygtige inden for installation af aktiv filter til forbedring af strømforsyningskvaliteten i virksomheden. Vi har hjulpet mange virksomheder med at forbedre netkvaliteten og kan derfor også hjælpe dig med at finde en løsning, der passer til din virksomheds behov.

Slip for driftsforstyrrelser og elektrisk støj på installationerne

Oplever du elektrisk støj på netværket eller driftsforstyrrelser på dine produktionsmaskiner? En dårlig netkvalitet er en stor udfordring for mange virksomheder, da det kan medføre driftsproblemer eller produktionsstop, hvilket kan give økonomiske konsekvenser for virksomheden. Derfor er det vigtigt at få udbedret problemet, så risikoen for driftsstop og andre problemer med forsyningskvaliteten bliver reduceret.

Elektrisk støj skyldes, at spændingen i elforsyningsnettet er forvrænget. Den elektriske støj forurener på den måde kvaliteten af strømmen gennem elnettet, hvilket kan påvirke komponenterne i virksomhedens installationer. Hvis komponenterne der sidder i installationerne bliver belastet af den elektriske støj kan det resultere i driftsforstyrrelser og nedbrud, samtidig med at det forringer driftsforholdene for komponenterne.

Hos Dansk Industri Kompensering kan vi hjælpe din virksomhed med at mindske den elektriske støj på installationerne og samtidig forbedre netkvaliteten i virksomheden.

En forbedring af netkvaliteten kan give dig følgende fordele:

  • Du får en bedre og renere strøm
  • Du reducerer risikoen for driftsforstyrrelser, produktionsstop og nedbrud
  • Du øger driftsforholdene for komponenterne i dine installationer og sikrer et bedre arbejdsmiljø for dine produktionsmaskiner
  • Du mindsker belastningen på komponenterne i installationerne, så de får en længere levetid

Vi hjælper dig med at få en bedre netkvalitet

Netkvalitet er termen vi bruger om kvaliteten på den tilstedeværende strømforsyning. Her i Danmark er netkvaliteten god. Dog er forstyrrelser på netværket ikke ualmindelige, og kan i høj grad påvirke driften og dermed også̊ produktionen. Forstyrrelserne kan både forekomme fra forsyningsnettets side, men også indirekte i installationen.

En dårlig netkvalitet kan desuden vise sig ved, at der forekommer en stor mængde lækstrøm/fejlstrøm på installationerne. Disse forekommer typisk ved isolationsfejl på komponenter og ledninger, og opdages som regel først i forbindelse med udfald. Allerede forinden udfaldet kan de dog skabe farlige situationer og være årsag til brand i installationerne.

Endelig kan en dårlig netkvalitet vise sig ved, at der er mange harmoniske eller overharmoniske strømme, som er overlejringer, der er højere end grundfrekvensen på 50 Hz. En større forekomst af disse påvirker hele installationen negativt og forringer både levetid og driftsforhold for alle komponenter i installationen.

Når du får os til at hjælpe dig med at forbedre netkvaliteten i din virksomhed, vil vi først og fremmest gennemgå virksomhedens installationer med dig for at finde frem til, hvilke af disse udfordringer der er med til at skabe en dårlig netkvalitet hos jer. Er du i tvivl om, hvorvidt der er elektrisk strøm, som skaber forstyrrelser, hjælper vi dig også gerne med at foretage de nødvendige målinger af netkvaliteten, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad der er årsagen til den dårlige netkvalitet.

Få bedre netkvalitet med aktiv filter

Hvis du oplever problemer med netkvaliteten i din virksomhed, kan der være flere løsningsmuligheder på problemet. På baggrund af din virksomheds behov og udfordringer med netkvaliteten hjælper vi dig med at finde den mest optimale løsning til dig.

En af løsningerne på problemet kan være at installere et aktivt filter. Dette er en af de mest anvendte løsninger, når det kommer til forbedring af netkvaliteten, og er derfor også den løsning, som vi primært beskæftiger os med.

Ved at installere et aktivt filter er det muligt at reducere eller fjerne den elektriske støj på elnettet og dermed mindske belastningen på maskiner og brugsgenstande. Hos Dansk Industri Kompensering er vi leveringsdygtige inden for et bredt udvalg af aktive filtre til forbedring af virksomhedens netkvalitet. Vi kan også opbygge det aktive filter i moduler, så du får præcis den løsning, der passer til din virksomheds behov.

Hvorfor installere et aktiv filter?

Der kan være mange grunde til at installere et aktivt filter. Elektrisk udstyr er ofte følsomt over for udefrakommende påvirkninger. Det kan for eksempel være dårlige eller forringede installationsforhold, som gør, at udstyret får en ringere ydeevne og/eller nedsat levetid med defekter til følge.

Det elektriske udstyr kan også blive påvirket af elektrisk støj fra elforsyningen eller af elektriske forstyrrelser fra andet udstyr i installationen. Disse påvirkninger skaber belastninger på komponenterne i installationerne, hvilket kan være med til at forringe levetiden på komponenterne betydeligt.

Med et aktiv filter kan du således forhindre, at installationerne bliver belastet som følge af dårlig netkvalitet, uanset om den dårlige netkvalitet skyldes harmoniske eller overharmoniske strømme og spændinger, lækstrøm/fejlstrøm eller noget helt tredje.

Vi hjælper dig med at finde årsagen til problemet og tilbyder samtidig at foretage installationen af det aktive filter, som imødekommer problemet, og som kan sikre dig en forbedret netkvalitet. Med vores faglige ekspertise kan vi finde den helt rette løsning på den forringede netkvalitet, der passer til din virksomhed.

Fordele ved installation af aktiv filter

Selvom der ikke observeres problemer med elektrisk støj i form af driftsforstyrrelser eller deciderede driftsstop, vil det stadig være en fordel for virksomheden at installere et aktivt filter. Med et aktivt filter opnår du:

  • Forøget levetid på lysstofrør
  • Forøget levetid på motorer
  • Lavere strømtab i kabler
  • Renere og bedre strøm
  • Længere levetid på udstyr

Det aktive filter vil, afhængig af størrelsen, kunne reducere eller helt fjerne mængden af elektrisk støj, hvormed du får en ”ren” forsyning. Ved at forsyningen bliver ”ren”, opnår du en længere levetid på det installerede udstyr i virksomheden.

Med et aktivt filter kan du derudover opnå store besparelser på vedligeholdelses- og driftsomkostningerne. Det skyldes, at strømtabet i kabler og komponenter bliver mindsket, hvilket skaber en reduceret risiko for nedbrud.

Et aktivt filter kan endvidere også̊ bruges til fasekompensering. Denne funktion bruges dog ikke meget, da den optager en stor del af filterets ydeevne, hvorved filteret får mindre kapacitet til at filtrere den elektriske støj fra.

Da et aktivt filter er modulopbygget, kan de forskellige funktioner til- eller fravælges alt efter behov, samtidig med at rækkefølgen af disse også kan prioriteres. Dette gør det muligt at få en løsning, der passer til den enkelte virksomheds ønsker og behov.

Få hjælp til reducering af elektrisk støj med aktiv filter

Hos Dansk Industri Kompensering er vi eksperter i forbedring af netkvalitet med aktiv filter, og har stor erfaring med installation af aktiv filter i alle typer virksomheder. Vi gør en dyd ud af at sikre, at din virksomhed får den bedste løsning, som kan være med til at sikre en reducering af elektrisk støj og en forbedret netkvalitet.

Har du brug for hjælp til installation af aktivt filter, eller søger du rådgivning til den bedste løsning for dig, så kontakt os i dag på 86 98 93 26. Du skal også være velkommen til at skrive til os via kontaktformularen, så hjælper vi dig og din virksomhed med at finde den rette løsning.