Måling af energiforbrug

Vi foretager målinger af virksomhedens el og energiforbrug

 

Har du styr på din virksomheds energiforbrug? Mange større virksomheder har ikke et præcist overblik over deres elforbrug. For mange virksomheder er forekomsten af elektrisk støj på elnettet desuden et stigende problem, og kommer ofte til udtryk ved driftsforstyrrelser og driftsstop i installationerne.

Hos Dansk Industri Kompensering tilbyder vi måling af vores erhvervskunders el- og energiforbrug, der hjælper virksomheden til at få overblik over deres forbrug. Derudover kan vi tilbyde at lave nogle belastningsmålinger, der hjælper virksomheden med at finde ud af, hvor meget elektrisk støj, der er på elnettet.

Denne viden kan du som virksomhed bruge til at finde frem til, hvor der eventuelt skal sættes ind for at reducere risikoen for driftsstop og nedbrud, mindske belastningen på installationerne, opnå en bedre strømkvalitet gennem elforsyningen og dermed et lavere elforbrug.

På baggrund af målingerne kan vi også tilbyde kvalificeret rådgivning og give dig gode løsningsforslag til, hvordan du kan forbedre strømkvaliteten og energioptimere dine netværks- eller industriinstallationer.

Hvorfor foretage måling af el og energiforbrug

Oplever din virksomhed problemer med driftsforstyrrelser eller driftsstop, eller mangler du blot et overblik over virksomhedens aktuelle forbrug på hovedtavlen? Vi kan hurtigt og præcist foretage målinger af både forbrug, harmoniske strømme, flimmer og netkvalitet.

Vi udfører en række forskellige målinger, herunder:

  • Belastningsmåling
  • Harmoniskmåling (UTHD, ITHD)/ Måling af harmoniske strømme
  • Klarlæggelse af belastningsniveau (kW, kVAr, kVA, I, U, cos phi)
  • Måling af energiforbrug

Derudover foretager vi også måling af lækstrøm, elforbug og meget mere.

Formålet med målingerne er at give dig som virksomhed et større indblik i, hvor stort virksomhedens el- og energiforbrug er, om der er problemer med udfald på grund af dårlig netkvalitet, og om der opstår driftsstop som følge af øgede mængder af overharmoniske strømme.

Vi undersøger desuden, hvor meget strøm virksomheden kan hente ved at fasekompensere. Med udgangspunkt i belastningsmålingen kan vi lave de nødvendige beregninger på et fasekompenseringsanlæg, som kan give virksomheden et lavere elforbrug, mindske belastningen på elnettet samt give en bedre forsyningskvalitet.

Viser målingerne at der er problemer med netkvaliteten, det kan være i form af driftsforstyrrelser eller driftsstop forårsaget af elektrisk støj på elnettet, vil en løsningsmulighed være at installere et aktiv filter. Det aktive filter hjælper med at mindske forstyrrelserne og forbedrer samtidig netkvaliteten, så risikoen for nedbrud reduceres. Du kan læse mere om netkvalitet og aktiv filter her.

Vi foretager præcise strømmålinger og energimålinger

Som virksomhed kan man stille sig uforstående og spørgende over en masse, når det kommer til energiforbrug samt kvalitet af energi. Derfor har vi specialiseret os i at lave præcise målinger, der giver dig et overblik over virksomhedens energiforbrug og et indblik i, hvorvidt der er belastninger eller elektronisk støj, der forringer forsyningskvaliteten.

Vi har en stor ekspertise og bred erfaring inden for energimålinger og strømmålinger hos virksomheder, og kører ud og laver målinger hos både små og store virksomheder i hele Danmark. Når du får os til at lave dine målinger, er du således garanteret en professionel samarbejdspartner, som ved, hvad vi laver.

Vi giver desuden altid god faglig rådgivning i forhold til, hvilke løsninger du kan implementere i virksomheden for at opnå den bedst mulige forsyningskvalitet til dine installationer og samtidig opnå besparelser på elforbruget.

Skal vi hjælpe din virksomhed med at foretage strømmålinger og energimålinger, er du velkommen til at ringe til os på 86 98 93 26 eller skrive til os via kontaktformularen. Har du særlige behov i forhold til måling, og ønsker du for eksempel at have foretaget specifikke målinger af periodiske udfald, flimmer eller lignende, er du også velkommen til at kontakte os omkring jeres opgave. Vi kan med garanti finde en måleløsning, der passer til netop jeres behov.