Fasekompensering

Vi er specialiseret i fasekompensering og fasekompenseringsanlæg

Mange industri- og produktionsvirksomheder benytter maskiner og installationer med kraftige elmotorer, som skaber en forskydning og en stor belastning på elnettet. For at forhindre dette er det vigtigt, at virksomhedens installationer har en lav forskydning, og derfor er fasekompensering nødvendig.

Fasekompensering bidrager til en lav faseforskydning, hvilket sikrer en mindre belastning på elnettet. Dette er samtidig med til at give jer en bedre forsyningskvalitet og øger samtidig driftssikkerheden, så risikoen for driftsstop eller nedbrud mindskes.

Hos Dansk Industri Kompensering er vi som de eneste i Danmark specialiserede inden for fasekompensering. Vi fører et bredt udvalg af fasekompenseringsanlæg/ kondensatoranlæg, som er klar til installation. Har du brug for en specialløsning, kan vi også bygge et speciallavet fasekompenseringsanlæg, som passer til lige præcis din virksomheds ønsker og krav.

Hvorfor vælge fasekompensering?

En af årsagerne til at fasekompensering er nødvendigt, er at elforsyningsselskaberne stiller krav til deres erhvervskunder omkring fasekompensering. Kravet lyder, at kunden skal overholde elforsyningskravet jf. Fællesregulativet (senest udgivet juni 2017).

I Fællesregulativet omkring fasekompensering fremgår det, at effektfaktoren (cos ϕ) skal ligge mellem 0,9 og 1,0 som middelværdi. Læs fællesregulativet her.

For at kunne efterleve dette krav er det således nødvendigt at få foretaget fasekompensering og installere et fasekompenseringsanlæg, som kan fasekompensere belastningen. Dette gælder særligt for virksomheder inden for produktion og industri, som anvender installationer med kraftige elmotorer, kondensatorer eller transformatorer, som er koblet til elforsyningen.

Ved at installere et fasekompenseringsanlæg/ kondensatoranlæg kan din virksomhed dermed fastholde den påkrævede effektfaktor på installationerne, da anlægget måler faseforskydningen og kobler henholdsvis ind og ud i takt med belastningen, og hvor høj effektfaktoren er.

Et fasekompenseringsanlæg fungerer på den måde lidt som et batteri, der bliver opladet og afladet hele tiden. Det betyder, at der også er andre fordele ved at fasekompensere, som du som virksomhed kan drage nytte af.

Fordele ved fasekompensering og installation af fasekompenseringsanlæg

Ved at få foretaget fasekompensering på dine industriinstallationer opfylder du elforsyningsselskabets krav. Fasekompensering er dog ikke udelukkende til for elforsyningsselskabernes skyld. Ved at fasekompensere opnår du følgende fordele:

  • Du undgår at betale for wattløs strøm

Vekselstrømsapparater bruger ofte wattløs strøm/blindstrøm, som er strøm, der ikke bliver anvendt. Ved at fasekompensere mindsker du strømtabet og sparer derved penge på elforbruget.

  • Du opnår en bedre forsyningskvalitet

Når den wattløse strøm reduceres, vil du udelukkende skulle betale for den wattstrøm, som installationerne forbruger, og du opnår derved en bedre forsyningskvalitet.

  • Du aflaster dine kabler og transformere

Ved installation af et fasekompenseringsanlæg vil belastningen på installationerne blive reduceret, og du kan dermed aflaste dine transformere og kabler, så de holder længere.

  • Du minimerer driftsomkostningerne

Ved at reducere strømtabet, mindske elforbruget og elregningen samt aflaste kabler og transformere kan du opnå besparelser i forhold til driftsomkostningerne.

Spar penge på elregningen og installationsomkostninger

En af de væsentligste fordele ved fasekompensering er, at du får et lavere strømforbrug og dermed en mindre elregning. Det skyldes, at du får mindsket strømtabet i installationen, hvilket kan måles direkte på pengepungen.

Der er et energitab forbundet med alle processer, også̊ ved overføring af elektrisk energi fra et punkt til et andet. Afhængig af, hvor i installationen kondensatoranlægget placeres, kan man aflaste en eller flere dele af installationen. Ved at aflaste disse kan man således reducere overføringstabet i disse dele af installationen. Overføringstabet er et varmetab i kabler og komponenter, det vil sige et watt tab.

Watt effekten er det som elmåleren registrerer, og det som virksomheden afregnes efter. Ved at mindske watt tabet, opnår virksomheden således et lavere wattforbrug og dermed en mindre elregning.

Et andet aspekt ved fasekompensering er, at den optagne strøm fra forsyningsnettet reduceres og bliver bedre udnyttet. Dette gør det muligt i højere grad at optimere og udnytte den eksisterende installation, hvormed man kan undgå̊ omkostninger i forbindelse med investering af nyt og større forsyningskabel og andre udgifter til installationen, når virksomheden udvider produktion.

Sådan udføres fasekompensering

Et faskompenseringsanlæg/ kondensatoranlæg placeres direkte på installationerne. Fasekompensering kan dog udføres på to forskellige måder. Den ene måde er at installere et fasekompenseringsanlæg på hver af de enkelte installationer. Den anden måde er at installere et fælles kondensatoranlæg for alle installationerne.

Hvis for eksempel virksomhedens motorlast består af nogle større motorer (> 50 kW) og en del mindre blandet motorlast, vil det være en fordel at fasekompensere de større motorer hver for sig (direkte kompensering/decentral kompensering), og installere et automatisk kondensatoranlæg (central kompensering) ved hovedtavlen, som er tilpasset den øvrige last.

Dette gør det muligt at nedbringe overføringstabet i installationen og derigennem reducere energiforbruget og opnå en besparelse på elregningen.

Er du i tvivl om, hvilken løsning du skal vælge til dine installationer? Når du vælger Dansk Industri Kompensering som leverandør af dit fasekompenseringsanlæg, hjælper vi dig naturligvis med, hvordan fasekompenseringen skal laves. Vi har kompetencerne og erfaringen til at bygge speciallavede fasekompenseringsanlæg, der sikrer, at du får den mest optimale løsning til dit behov.

Vi leverer og installerer dit fasekompenseringsanlæg

Hos Dansk Industri Kompensering er vi eksperter i fasekompensering. Vi tilbyder både nøglefærdige anlæg samt speciallavede kondensatoranlæg, der er tilpasset virksomhedens individuelle behov. Har du brug for en fagmand til installation af dit fasekompenseringsanlæg, kan du også få hjælp til dette gennem vores samarbejdspartner Strøm El, som er elektriker og autoriseret elinstallatør.

Er du i tvivl, om din virksomhed skal have fasekompensering på installationerne, kommer vi også gerne ud og foretager målinger af din virksomheds energiforbrug, og undersøger, hvor meget I kan spare ved at fasekompensere.

Har du brug for hjælp med fasekompensering, eller søger du rådgivning til den bedste løsning for dig, så kontakt os i dag på 86 98 93 26. Du er også velkommen til at skrive til os via vores kontaktformular, så kontakter vi dig snarest muligt.