Serviceeftersyn

Vi kvalitetssikrer dine installationsløsninger

Hvornår er dit fasekompenseringsanlæg sidst blevet serviceret? Har din virksomhed fået installeret et fasekompenseringsanlæg/ kondensatoranlæg, er det vigtigt, at du får et servicetjek af denne. Det skyldes, at et fasekompenseringsanlæg placeres i selve installationen, hvormed anlægget kan gøre skade på installationen og i værste fald medføre nedbrud og driftsstop, hvis ikke det fungerer optimalt.

Vi anbefaler derfor et årligt serviceeftersyn, hvor vi foretager en kvalitetssikring af fasekompenseringsanlægget. Her sikrer vi, at anlægget lever op til de gældende lovkrav, samt tjekker, at anlægget er 100% i orden i forhold til både effektivitet og sikkerhed. På den måde er du også sikret en optimal udnyttelse af anlægget fremadrettet.

Vi udfører et årligt serviceeftersyn af over 500 fasekompenseringsanlæg i hele Danmark. Derudover foretager vi også serviceeftersyn af aktiv filter. Er du interesseret i et serviceeftersyn af dine anlæg? Kontakt os på 86 98 93 26 eller info@fasekompensering.dk for at høre om mulighederne.

Få service på dit fasekompenseringsanlæg og aktiv filter

Hos Dansk Industri Kompensering er vi eksperter i både fasekompensering og aktiv filter, og er leveringsdygtige inden for begge løsninger til energioptimering og forbedring af strømkvaliteten i små og store virksomheder. For at sikre at din virksomhed får mest ud af anlægget, samt at installationen fungerer korrekt, tilbyder vi desuden at foretage et serviceeftersyn af begge løsninger.

Vi udfører serviceeftersyn af:

  • Almindelige fasekompenseringsanlæg/ kondensatoranlæg
  • Højspændings kondensatoranlæg
  • Fasekompensering på skibe/offshore installationer
  • Elektrisk aktivt filter (harmoniske, nulstrøm, etc)

Ved serviceeftersynet gennemgår vi anlægget nøje, og tjekker, at alt er, som det skal være. Finder vi ud af, at anlægget ikke fungerer optimalt, kan vi tilbyde at foretage de nødvendige justeringer i større eller mindre omfang, eller helt at foretage en udskiftning af anlægget.

Serviceeftersyn af fasekompenseringsanlæg/ kondensatoranlæg

Har dit fasekompenseringsanlæg brug for et serviceeftersyn? Ifølge lovgivningen skal dit fasekompenseringsanlæg overholde den gældende effektfaktor (cos ϕ). Det betyder, at anlæggets effektfaktor skal ligge mellem bestemte værdier for, at den er i orden.

Når vi foretager et serviceeftersyn, tjekker vi således, om effektfaktoren er, som den skal være, og om anlægget kører, som det skal. Vi anbefaler, at du får foretaget et serviceeftersyn af dit fasekompenseringsanlæg/ kondensatoranlæg minimum én gang om året. Med et årligt servicetjek kan du nemlig reducere risikoen for, at der opstår skader på dine installationer, eller at der opstår driftsstop, som følge af at anlægget ikke fungerer optimalt.

Ved serviceeftersynet tager vi også en snak med dig om, hvorvidt anlægget fortsat lever op til dine behov og ønsker i virksomheden. Måske har du brug for en anden fasekompenseringsløsning end den du har nu? Er det tilfældet, hjælper vi dig gerne med at finde en ny og forbedret løsning til fasekompensering.

Serviceeftersyn af aktiv filter

Udover service på fasekompenseringsanlæg, tilbyder vi også serviceeftersyn af aktiv filter. Et aktivt filter har til formål at reducere eller fjerne elektrisk støj og dermed forbedre netkvaliteten på elnettet. For at sikre at det aktive filter fungerer optimalt, og at filteret fortsat formår at filtrere den elektriske støj væk, er det nødvendigt med et servicetjek.

Her tjekker vi, at det aktive filter fungerer 100% korrekt, og at netkvaliteten er god. Når vi foretager serviceeftersynet, tager vi derfor også en snak med dig om, hvorvidt du oplever nogle el-nedbrud, driftsstop eller elektronisk støj på elnettet, som kan være udtryk for en dårlig netkvalitet.

Et servicetjek kan desuden være en god idé, hvis behovet i virksomheden ændrer sig, og du har brug for en anden løsning til forbedring af netkvaliteten. Vi hjælper gerne med at finde den mest optimale løsning, som kan dække behovet i virksomheden og sikre en god netkvalitet.