Netkvalitet

Observering af netkvalitet

Termen netkvalitet dækker blandt andet over:

  • Netkvalitet – Flicker, dips, swells, etc.
  • Lækstrøm/fejlstrøm
  • Harmoniske

Læs mere om disse nedenfor.

Netkvalitet – Flicker, dips, swells, etc.

Altså kvaliteten på den tilstedeværende forsyning. Her i Danmark er netkvaliteten god. Men netforstyrrelser er ikke ualmindelige, og kan i høj grad påvirke driften, og dermed også produktionen.

Forstyrrelserne forekommer både fra forsyningsnettets side, og indirekte i installationen.

Lækstrøm/fejlstrøm

Forekommer typisk ved isolationsfejl på komponenter og ledninger. Opdages som regel først i forbindelse med udfald, men kan forinden allerede have skabt farlige situationer.

Elektricitet er skyld i en stor del af alle brande.

Harmoniske

Harmoniske eller overharmoniske, er overlejringer højere end grundfrekvensen 50 Hz. Disse genereres typisk af effektreguleret udstyr, som frekvensomformere, mv.

En større forekomst af disse påvirker hele installationen negativt, og forringer både levetid og driftsforhold for alle komponenter i installationen.

Løsninger til forringet netkvalitet

Løsninger på forringet netkvalitet

Observeres problemer med netkvaliteten, er løsningsmulighederne også mangfoldige. Hvert behov, sin løsning.

  • En løsning kan være et aktivt filter, som omtalt under punktet ”Harmoniske filtre”, og er en af de mest anvendte løsninger når det kommer til bedring af netkvalitet.
  • En anden løsning kunne være UPS forsyning som spænder fra helt små løsninger, til store spændingsstabiliserende anlæg.

Kontakt os

Kontakt os omkring jeres behov, og vi hjælper med at finde den rette løsning. Ring til os på 86 98 93 26 eller skriv til os via kontaktformularen, så vil vi vende tilbage så hurtigt som muligt.