Aktiv filter

Hvorfor installere et aktivt filter?

Der kan være mange grunde til at installere et aktivt filter. Elektrisk udstyr er følsomt over for udefrakommende påvirkninger. Det kan blot være i form af dårlige eller forringede installationsforhold, som gør, at udstyret får en ringere ydeevne og/eller nedsat levetid med defekter til følge.

Påvirkningerne kan også komme i form af elektriske forstyrrelser fra andet udstyr i installationen, såsom:

  • Frekvensomformere
  • Softstartere
  • Effekt elektronik
  • Switchmode forsyninger
  • Etc.

Selvom der er visse driftsmæssige fordele ved disse former for udstyr, så er der også en del ulemper forbundet med dem. Des større mængden af disse udgør af den samlede installerede effekt, des større er følgevirkningerne som regel også. En af de mest udprægede følgevirkninger af ovenstående, er harmoniske.

Harmoniske forvrængninger/overlejringer kan være årsag til ekstra opvarmning af kabler, som kan medføre ekstra overføringstab (watt tab), eller øgede tab i asynkronmotorer.

Fantomstrøm og lejestrøm

I installationer med mange frekvensomformere ser man desuden fænomenet ”fantomstrømme”. Dette fænomen forekommer typisk i forbindelse med et installeret kondensatoranlæg, hvor der mellem de indkoblede kondensatortrin og induktive belastninger, såsom motorer, opstår en svingningskreds. Fænomenet kan løses ved at anvende kondensatoranlæg med beskyttende antiresonansspoler.

Et andet problem kan være lejestrøm, mv. Dette kommer som følge af de strømme, der induceres gennem aksel, lejer og motorhus, når der anvendes frekvensomformere. Lejestrøm har en skadelig indvirkning på motoren og forringer levetiden på denne.

Alle brugsgenstande i installationen udsættes for de harmoniske forstyrrelser. Herunder også lysrørsarmaturer. Indvirkningen af harmoniske på specielt selve lysrørene, forringer levetiden på rørene med op til 30 %.

Fordele ved installation af aktivt filter

Selvom der ikke observeres problemer med harmoniske i form af driftsforstyrrelser eller deciderede driftsstop, så vil det stadig være en fordel for virksomheden at installere et aktivt filter. Med et aktivt filter opnår du:

Vi installerer aktiv filter    Forøget levetid på lysstofrør
Få rådgivning og aktiv filter her    Forøget levetid på motorer
DIK er eksperter i aktiv filter    Lavere tab i kabler

Det aktive filter vil, afhængig af størrelsen, kunne helt fjerne eller reducere mængden af harmoniske, og den vej igennem opnå en ”ren” forsyning.

Ved at forsyningen bliver ”ren”, altså fri for harmoniske og sinusformet igen som i sin grundform, så opnår virksomheden en længere levetid på det installerede udstyr.

Du opnår besparelser med et aktivt filter

Der kan opnås store besparelser på vedligeholdelse- og driftsomkostningerne. Besparelserne på vedligehold ligger blandt andet i:

  • Minimeret eller ingen nedbrydning af lejer, mv. i elmotorer, som følge af lejestrøm

 

  • Minimeret tab i kabler og komponenter, og dermed minimeret risiko for nedbrud

Et aktivt filter kan endvidere også fasekompensere. Denne funktion bruges dog ikke meget, da den optager en stor del af filteres ydeevne, hvorved filteret får mindre kapacitet til at filtrere harmoniske og nulstrøm.

De forskellige funktioner kan til- eller fravælges alt efter behov, og rækkefølgen af disse kan prioriteres.

Kontakt os

Har du brug for hjælp med installering af aktivt filter eller søger du rådgivning til den bedste løsning for dig, så kontakt os i dag på 86 98 93 26. Du skal også være velkommen til at skrive til os via kontaktformularen til højre.